• google +1
  • facebook
  • blogger
  • google drive
logo rozpočty
  • Michael Švarc
  • Pařížská 2160
  • 272 01 Kladno
  • mobilní telefon+420 774 430 413
  • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
Výkaz výměr

Výkaz výměr je podklad, zpracovaný v jednotlivých položkách a sloužící k ocenění konstrukcí, prací a dodávek. Jednodušší situace nastane, když výkaz výměr dostaneme z nějakého důvodu již zpracovaný, např. jako podklad pro výběrové řízení, aby všichni uchazeči z řad dodavatelů měli stejné podmínky. I případné chyby budou mít tudíž stejné.

Budeme se však zabývat situací, kdy je výkaz výměr nutné vytvořit. Znamená to pečlivé prostudování technické zprávy a výkresové dokumentace, v ideálním případě včetně tabulek řemesel (zámečnické, klempířské, truhlářské konstrukce atd.).

Při zpracování výkazu výměr doporučujeme postupovat v souladu s předpokládaným technologickým postupem výstavby a respektovat návaznost prací. Tak je nejmenší pravděpodobnost, že se na nějaké konstrukce nebo práce zapomene. Měrnými jednotkami pro ocenění jsou m3, m2, m, kusy, kg, t, případně soubory, hodiny atd. Je nutné dbát na správnost použití měrných jednotek, vyvarovat se záměny typu t – kg, nebo m3 – m2; z těchto záměn plynou velké nepříjemnosti. Kromě konstrukcí vyjádřených technickými jednotkami nesmíme opomenout ocenit činnosti, které nejsou zřejmé přímo z výkresové dokumentace, ale vycházejí z podmínek, které si stavební dílo svou realizací vyžádá. Tyto informace najdeme především v průvodní a technické zprávě, ve zprávě o hydrologickém nebo geologickém výzkumu popřípadě ve vyjádření zúčastněných na výstavbě.

zdroj : stavební standardy

(pocitadlo)