• google +1
  • facebook
  • blogger
  • google drive
logo rozpočty
  • Michael Švarc
  • Pařížská 2160
  • 272 01 Kladno
  • mobilní telefon+420 774 430 413
  • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
Třídící znak Označení normy Název

742870 ČSN 74 2870 Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu
742871 ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení
742871 ČSN EN 13391 Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání
742880 ČSN EN 523 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti
742881 ČSN EN 524-1 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů
742881 ČSN EN 524-2 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání
742881 ČSN EN 524-3 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním
742881 ČSN EN 524-4 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení
742881 ČSN EN 524-5 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu
742881 ČSN EN 524-6 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)
743282 ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení
743305 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
744505 ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
744507 ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah
744508 ČSN EN 13213 Dutinové podlahy
744509 ČSN EN 12825 Zdvojené podlahy
746001 ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace
746002 ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
746003 ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
746004 ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí
746005 ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem
746006 ČSN EN 1522 Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace
746007 ČSN EN 1523 Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody
746011 ČSN EN 12207 Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
746012 ČSN EN 12208 Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace
746013 ČSN EN 12210 Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
746014 ČSN EN 13527 Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody
746015 ČSN EN 1191 Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda
746016 ČSN EN 1932 Doplňky - vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
746017 ČSN EN 1026 Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda
746019 ČSN EN 1027 Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda
746020 ČSN EN 12211 Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
746021 ČSN EN 12045 Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly
746022 ČSN EN 12194 Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody
746023 ČSN EN 12835 Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti
746024 ČSN EN 12216 Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice
746025 ČSN EN 13125 Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku
746025 ČSN EN 12400 Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace
746026 ČSN EN 12833 Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda
746027 ČSN EN 13123-1 Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice
746027 ČSN EN 13123-2 Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství
746028 ČSN EN 13124-1 Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice
746028 ČSN EN 13124-2 Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství
746029 ČSN EN 13330 Okenice - Náraz tvrdým tělesem - Zkušební metoda
746030 ČSN EN 14201 Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody
746031 ČSN EN 14203 Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody
746032 ČSN EN 12519 Okna a dveře - Terminologie
746033 ČSN EN 13120 Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky
746034 ČSN EN 13561 Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky
746035 ČSN EN 13659 Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky
746035 ČSN EN 14202 Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody
746071 ČSN EN 1933 Markýzy - Odolnost proti zatížení způsobenému nadržením vody - Zkušební metoda
746101 ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení
746210 ČSN 74 6210 Kovová okna. Základní ustanovení
746350 ČSN 74 6350 Ocelové světlíky. Základní ustanovení
746401 ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení
746488 ČSN 74 6488-1 Drevené dvere. Spôsob merania rozmerov polodrážky dverového krídla
746488 ČSN 74 6488-2 Drevené dvere. Spôsob merania osadenia závesov na dverovom krídle
746501 ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení
746550 ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení
746610 ČSN 74 6610 Kovová vrata. Základní ustanovení
746702 ČSN EN 477 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení odolnosti proti proražení hlavních profilů pomocí padajícího závaží
746703 ČSN EN 478 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C - Zkušební metoda
746704 ČSN EN 479 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení smrštění po tepelném namáhání
746705 ČSN EN 513 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení odolnosti při vystavení umělým povětrnostním vlivům
746706 ČSN EN 514 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů
746707 ČSN EN 12608 Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody
746804 ČSN EN 13115 Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly
746805 ČSN EN 13049 Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace
746806 ČSN EN 14608 Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla
746807 ČSN EN 14609 Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
746930 ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení
747001 ČSN EN 1294 Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla
747003 ČSN EN 130 Zkoušení dveří - Změna v tuhosti dveřního křídla opakovaným zborcením
747004 ČSN EN 948 Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
747005 ČSN EN 950 Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem
747006 ČSN EN 952 Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření
747010 ČSN EN 1192 Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků
747011 ČSN EN 12219 Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace
747012 ČSN EN 1530 Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí
747013 ČSN EN 1529 Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí
747014 ČSN EN 12433-1 Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat
747014 ČSN EN 12433-2 Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat
747015 ČSN EN 12046-1 Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna
747015 ČSN EN 12046-2 Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře
747016 ČSN EN 947 Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení
747017 ČSN EN 951 Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti
747018 ČSN EN 12604 Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky
747019 ČSN EN 12605 Vrata - Mechanické vlastnosti - Zkušební metody
747020 ČSN EN 1121 Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda
747021 ČSN EN 12424 Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace
747022 ČSN EN 12425 Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace
747023 ČSN EN 12426 Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace
747024 ČSN EN 12427 Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda
747025 ČSN EN 12428 Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet
747026 ČSN EN 12489 Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda
747027 ČSN EN 12445 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Zkušební metody
747028 ČSN EN 12444 Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet
747029 ČSN EN 12453 Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky
747030 ČSN EN 12635 Vrata - Montáž a použití
747031 ČSN EN 13241-1 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
747032 ČSN EN 12978 Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody
747033 ČSN EN 12217 Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace
747110 ČSN 74 7110 Bytová jádra
747201 ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace
747202 ČSN EN 12179 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda
747203 ČSN EN 12155 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku
747204 ČSN EN 12153 Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda
747205 ČSN P ENV 13050 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou
747206 ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky
747207 ČSN EN 13051 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě
747208 ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace
747209 ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště - Norma výrobku
747210 ČSN EN 14019 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky
747640 ČSN 74 7640 Domovní listovní schránky
747701 ČSN EN 501 Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu
747702 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Zařízení pro přístup na střechu. Lávky, plošiny a stupně
747703 ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Bezpečnostní střešní háky
747704 ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U. Definice, požadavky, zkoušení
747705 ČSN EN 612 Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu - Definice, klasifikace a požadavky
747706 ČSN EN 1462 Žlabové háky - Požadavky a zkoušení
747707 ČSN EN 1013-1 Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody
747707 ČSN EN 1013-2 Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 2: Specifické požadavky a zkušební metody pro sklovláknité desky vyztužené polyesterovou pryskyřicí
747707 ČSN EN 1013-3 Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 3: Specifické požadavky a zkušební metody pro desky z polyvinylchloridu
747707 ČSN EN 1013-4 Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 4: Specifické požadavky a zkušební metody pro polykarbonátové (PC) desky
747707 ČSN EN 1013-5 Světlopropustné profilované plastové desky pro jednoplášťové střechy - Část 5: Specifické požadavky a zkušební metody pro polymethylmetakrylátové (PMMA) desky
747708 ČSN EN 534 Asfaltové vlnité desky
747709 ČSN EN 544 Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou
747710 ČSN EN 502 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu
747711 ČSN EN 504 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu
747712 ČSN EN 505 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
747713 ČSN EN 507 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu
747714 ČSN EN 506 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu
747715 ČSN EN 508-1 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel
747715 ČSN EN 508-2 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník
747715 ČSN EN 508-3 Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel
747731 ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání

(pocitadlo)