• google +1
  • facebook
  • blogger
  • google drive
logo rozpočty
  • Michael Švarc
  • Pařížská 2160
  • 272 01 Kladno
  • mobilní telefon+420 774 430 413
  • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
Příklady výstupů z rozpočtového softwaru
zn. příklady - výkaz výměr pdf excel
v-01o výkaz výměr standard oceněný pdf  
v-01s výkaz výměr standard slepý   excel
v-02s výkaz výměr standard + hmotnost + demont. hmotnost slepý   excel
o-03 příklad výkaz výměr standard + hmotnost + demont. hmotnost +popisy položek slepý pdf excel
o-04s říklad výkaz výměr standard + hmotnost + demont. hmotnost +popisy položek + technické popisy slepý   excel
zn. příklady - rozpočty pdf excel
r-01o rozpočet standard oceněný   excel
r-01s rozpočet standard slepý   excel
r-02o rozpočet standard + hmotnost + demont.hmotnost oceněný   excel
r-02s rozpočet standard + hmotnost + demont.hmotnost slepý   excel
r-03o rozpočet uživatelský + hmotnost + demont.hmotnost oceněný   excel
r-03s rozpočet uživatelský + hmotnost + demont.hmotnost slepý   excel
r-04o rozpočet expertní + hmotnost + demont.hmotnost + přímé normy nákladů + dodávka + montáž oceněný   excel
r-06o rozpočet master tecnico1 - strukturované rozdělení položek oceněný   excel
zn. příklady - ostatní výstupy pdf excel
o-01 položkový soupis prací, dodávek a služeb pro Výběrové řízení + vv + popis + editovatelný popis - slepý   excel
o-02 položkový soupis prací, dodávek a služeb pro Výběrové řízení + popis + editovatelný popis - oceněný   excel
o-03 harmonogram stavby (kromě *.pdf / *.xls / *.xlsx je možný i výstup ve formátu *.mpp - MS Project) pdf excel
o-04 limitka profesí pdf excel
o-05 limitka zdrojů (potřeb)   excel
o-06 limitka zdrojů (potřeb) s vazbou na položku   excel
o-07 limitka materiálů pdf  
o-08 rekapitulace celkových nákladů pdf  
o-09 položkový soupis nákladů   excel
o-10 zjišťovací protokol o provedených pracích dle stavebních dílů - všechny položky ( čerpané i nečerpané ) pdf  
o-11 zjišťovací protokol o provedených pracích dle stavebních dílů -  čerpané položky pdf  
o-12 zjišťovací protokol o provedených pracích dle stavebních dílů -  nečerpané (zbývající) položky pdf  

Ceník rozpočtářských prací

zn. ceník rozpočtářských prací žádost  
c-01 ceníky rozpočtářských prací - hotové, na vyžádání zašleme, zatím nenaformátováno pro web e-mail  

(pocitadlo)