• google +1
 • facebook
 • blogger
 • google drive
logo rozpočty
 • Michael Švarc
 • Pařížská 2160
 • 272 01 Kladno
 • mobilní telefon+420 774 430 413
 • pevná linka+420 312 684 488
rozpočty.net
ilustrace

Vypracujeme odborně výkazy výměr a rozpočet stavby pro novostavby i rekonstrukce stavebních objektů.

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet je potřeba jak při výběrovém řízení na dodavatele stavby, tak i v průběhu stavebních prací ke kontrole průběžné prostavěnosti a fakturaci dodané práce a dodávek.

Kromě samotného sestavení a ocenění výkazů výměr stavby (v základu oceňujeme dle aktuálních doporučených cen stavebních prací)  nabízíme i další služby :

 • ocenění rozpočtů do výběrových řízení včetně speciální úpravy kalkulačního vzorce pro výpočet ceny - např. úprava režijních nákladů firmy, kalkulovaného zisku, poskytované slevy na materiál, individuální platové tarify apod. (vhodné pro stavební firmy)
 • investorům kteří potřebují znát předběžnou orientační cenu nákladů budoucí stavby nabízíme provedení tzv. propočet předpokládaných nákladů dle THU*. Tuto službu často žádají zákazníci kteří se ucházejí o bankovní či hypoteční úvěr, ale i velcí investoři pro odhad rentability velkých investičních celků v době kdy ještě není zpracována podrobná projektová dokumentace ale pouze studie stavby.
 • ve spolupráci s dodavatelem stavby je možné připravit buď podrobný nebo pouze orientační harmonogram výstavby
 • při průběžném financování stavby dle aktuální dokončené prostavěnosti nabízíme možnost vypracování pravidelného měsíčního (či jiného časového období) soupisu provedených prací Zjišťovacím protokolem který slouží jako podklad pro fakturaci dodavatele za konkrétní období.

Rozpočty zpracováváme v souladu s požadavky EU a jednotlivých Operačních ptogramů, ať už se jedná o regionální OP nebo o OP nějterého z ministerstev

  • Výkaz výměr

   Přesně specifikuje typ a množství práce a dodávek potřebné ke zhotovení požadovaného díla.

   Každá položka ve vzorci výpočtu množství je doprovázena popisem umístění v objektu. Položky v sestavě Výkaz výměr doplňujeme pro případ nejasností o bližší popis toho, jaké práce či specifikace jsou v položce obsaženy.

   Položky prací a dodávek jsou vybírány ze Sborníku cen stavebních prací (obvykle dle cenové soustavy garanta cen stavebních prací - v česku jsou nejpoužívanější od firmy RTS nebo ÚRS) které obsahují více než 100 tisíc položek stavebních prací a materiálů.

   Každá položka práce/specifikace obsahuje popis přesného umístění dle projektové dokumentace kde je kalkulována, případně i konkretizije co vše v sobě položka obsahuje a vzorec výpočtu množství viz. obrázek

   výkaz výměr

   více zde

  • Rozpočet stavby

   Rozpočet stavby přímo vychází z výkazu výměr, zůstávají však jen položky a výsledné množství měrných jednotek.

   Dodáváme oceněný i tzv. slepý. Investorovi se pro porovnání nabídek dodavatelů dodává oceněný dle aktuální cenové hladiny směrných cen vydávaných jednotlivými garanty (nejčastěji RTS nebo ÚRS).

   Stavebním firmám nabízíme oceňování slepých rozpočtů, buďto dle směrných ceno nebo pomocí individuální kalkulace.

   výkaz výměr výkaz výměr výkaz výměr

  • Orientační propočet stavby

   Orientační propočet stavby se používá pro odhad nákladů stavby na základě studie stavby nebo v případě odhadu nákladů stavby pro bankovní či hypoteční úvěr apod. propočet je kalkulován dle THU (Technicko - Hospodářské Ukazatele dle obdobných typů staveb) - více na stránce "časté dotazy

   výkaz výměr výkaz výměr výkaz výměr výkaz výměr

  • Harmonogram výstavby

   Časový harmonogram stavby se dá stanovit orientačně dle druhu stavby, množství předpokládaných pracovníků a technologických postupů. Umíme zpracovat jak prvotní (orientační) harmonogram stavby tak i podrobný ( v závislosti na technologických prostojích apod.)

   výkaz výměr

  • Zjišťovací protokol soupisu provedených prací a dodávek

   Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích bývá podkladem pro např. měsíční fakturaci. Zjišťuje se množství provedených prací za stanovené období a zároveň je k dispozici množství zbývajících prací a dodávek, Zároveň se evidují případné více/méně práce

   výkaz výměr

herm age blackback dondesign doubner line moba stavaři mobilreal mystav rydings ts valdeker
brandýsek kralupy horoměřice hradištko kačice lány p9 p14 vsetín zlonice
rozpočty staveb,rozpočet stavby,stavební rozpočty,výkaz výměr,výkazy výměr,kalkulace,limitka materiálů, limitka normohodin,rozpočet,rozpočty,rozpočtů,stavební rozpočet,stavba,stavby,staveb,rodinný dům,rozpočet rd, propočet stavby,propočet,propočtů,RTS,Buildpower,sazebník cen,ceny,rozpočtář,rozpočtování,Kladno,Praha,švarc,michael švarc,rozpočty na netu,thu